programozás

programozás

A diákmunka végezhető munkaviszonyban, de megbízás alapján vagy alkalmi munkavállalói könyvvel is. A magyar jogrendszer nem ismeri a diákmunka fogalmát. Ehelyett a fiatal munkavállaló fogalma az, amelybe beilleszthetők a 18 évesnél fiatalabb diákok. A felnőtt korúak az úgynevezett nem tipikus munkaviszonyok közül választhatnak, de ezek nem csak a diákokra vonatkoznak. A Munka törvénykönyve kimondja, hogy munkaviszonyt munkavállalóként az létesíthet, aki 16. életévét betöltötte. A munkaviszony szempontjából fiatal munkavállaló az, aki idősebb 16 és fiatalabb 18 évesnél. Az idézett törvény egy kivételt ismer az életkor alól: munkaviszonyt létesíthet a 15. életévét betöltött, általános iskolában, szakiskolában, középiskolában – nappali rendszerű képzés keretében – tanulmányokat folytató tanuló az iskolai szünet alatt. (Ez a magyar jogrendszerben az egyetlen utalás a diákmunkára.) A 16 éven aluli fiatal munkavállaló munkaviszony-létesítéséhez törvényes képviselőjének hozzájárulása is szükséges. A diákmunka további részleteiért keresd a muisz.hu weboldalt!